Material och tekniker

Vi arbetar främst med armerad plast. Det är dock ett begrepp som kan innebära många olika material och tillverkningsmetoder. Här går vi kort igenom grunderna.

Kompositmaterial

Kompositmaterial är samlingsnamnet för material som bildas när man lägger samman två material med olika egenskaper så att de tillsammans bildar en helhet. Det vi tänker på är oftast glasfiber kombinerat med polyester, det klassiska sättet att bygga plastbåtar. Polyestern byts ibland ut mot epoxi eller vinylester, och glasfibern byts ibland ut mot kolfiber eller kevlar. Det finns även andra material som går att använda exempelvis växtbaserade fibrer eller plaster med högre andel växtbaserat innehåll.

Fördelarna

Komposit är ett mycket flexibelt sätt att nå en hållbar produkt. Det kan skulpteras helt efter önskad form,begränsningarna är små. Man får lätta och robusta resultat som klara av utomhusmiljö utan att försämras. Kompositen lämnar inga skarvar eller andra märken från tillverkningen. Valet av material kan anpassas beroende på budget och vilka krav som ställs på hållfasthet och vikt.

Tillverkningsmetoder

Vi kan spruta glasfiberarmerad polyester och det är ett bra sätt att täcka stora ytor med komposit, särskilt på ojämna former.

Handuppläggning innebär att vi applicerar en matta av glasfiber som vi väter med pensel eller roller. Det är ett bra sätt att få en bra kontrollerad produkt med en känd tjocklek och styrka. Båda de ovanstående metoderna går bra att antingen göra i en form eller direkt på ett objekt. fördelen med form är att storlek och yta blir mer exakt. det är också ett bra sätt om man vill göra upplagor av likadana produkter. Vakumformning innebär att handlägga väven på en form som man sedan förseglar och applicerar ett vakuum. Detta är ett bra sätt att få ut det mesta av materialets egenskaper. Man kan även injicera plast under vakuum för att ytterligare förbättra materialegenskaperna.

Bioplaster och växtfibrer

Det negativa som kan sägas om de vanliga kompositmaterialen är att de inte går att återvinna på annat sätt än att man tar tillvara energin och att de är baserade på fossila ämnen. Detta går dock att försvara eftersom livslängden på produkten blir så hög att avtrycket blir förhållandevis litet. Biokompositer är ett område på frammarsch. Det finns idag en mängd olika växtbaserade substitut för glasfibern. Dessa ger goda egenskaper och är mer miljövänliga. Själva matrisen, det man väter väven med,  finns det i dag substitut som är biobaserade till en viss grad, där bioepoxi är det som är mest tillgängligt. Vi håller oss uppdaterade på nyheter inom området och hoppas få genomföra fler projekt med mer miljövänliga material.